Ceník

V této části naleznete informace o výši úhrad poskytované péče.
V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat sociální pracovnici - telc.socialni@senior-home.cz


Cena pobytu a stravy je stanovená zákonem a činí 380,- Kč/den.
K této ceně se přičítají fakultativní náklady, které tvoří variabilní složku úhrady.

Cena za ubytování, stravu a fakultativní náklady činí 400,-Kč/den (může být i vyšší dle zvoleného faktulativního balíčku).

Platba ubytování, stravování a fakultativní náklady, tvoří pro klienta cenu za pobyt.
Osobní náklady klienta jsou výdaje na jeho osobní potřeby a ty hradí klient ze svého, mimo stanovenou smluvní cenu za pobyt.

Kalkulace cen se odvíjí mimo jiné od počtu personálu poskytující sociální a zdravotní péči. O klienta pečuje nadprůměrný počet zdravotních sester, ošetřovatelů a pečovatelů a tudíž poskytovaná péče je zcela nadstandardní. Počet pracovníků v přímé péči nás jednoznačně odlišuje od jiných zařízení podobného typu.

Naše ceny se odvíjí od kvality a individuálního přístupu, která se bez jejího zaplacení poskytovat nedá.

Úhrada za pobyt je tvořena následujícími položkami:
· ubytování a stravování
· Příspěvek na péči
· Fakultativní náklady

V případě úhrady poskytovaných služeb z důchodu klienta, musí klientovi zůstat 15% důchodu na osobní výdaje. Nestačí–li částka pokrýt náklady na pobyt klienta v zařízení, přistupuje se k uzavření smlouvy o spoluúčasti s rodinou klienta.

Ubytování a stravování
V ceně ubytování je úklid, energie, teplá voda a standardní vybavení pokoje. Platba za stravování je garantována jídelníčkem s podáváním jídla 5 x denně. Jídelníček je k dispozici v zařízení a obsahuje snídani, svačinu, oběd, svačinu a večeři.

Příspěvek na péči
Příjemcem příspěvku je klient a tento příspěvek převádí zařízení, které poskytuje klientovi péči. Příspěvek na péči je přiznáván dle stupně závislosti klienta na poskytované péči v rozsahu I. - IV. Čím vyšší je závislost na péči, tím vyšší je náročnost poskytované péče a tím vyšší je příspěvek na poskytovanou péči.

Dovolujeme si vás upozornit, že příspěvek na péči je určen výhradně na péči (§73 odst. 4, zákon 108/2006) a nelze jej použít na úhradu za pobyt a stravu klienta!

Fakultativní výdaje jsou pro klienta ty, které jdou nad rámec péče stanovené zákonem 108/2006 Sb., nebo zákona 48/1997, Sb. nebo nad rámec ubytování a stravování. Tyto výdaje tvoří nedílnou součást péče a jsou tím, co zařízení odlišuje od jiných a od péče poskytované všude jinde.

 

Ceník fakultativních služeb:

 

Mimořádný administrativní úkon

jednorázově

150,00 Kč

Doprovod k lékaři na nákup apod.

za 1 hodinu

130,00 Kč

vyřizování osobních záležitostí na úřadech

za 1 hodinu

130,00 Kč

nákupy na přání klienta

za 1 hodinu

130,00 Kč

za užívání vlastní televize (spotřeba energie)

za 1 měsíc

100,00 Kč

(koncesionářské poplatky si Klient hradí sám)

za užívání vlastního rádia (spotřeba energie)

za 1 měsíc

50,00 Kč

za užívání vlastního počítače (spotřeba energie)

za 1 měsíc

200,00 Kč

za užívání vlastního videa nebo DVD (spotřeba energie)

za 1 měsíc

50,00 Kč

drobné opravy oděvů

dle uskutečněných nákladů

Označení oděvů

50,00 Kč/ kus

revize elektrických zařízení (ve vlastnictví klientů nebo jejich rodinných příslušníků)

dle uskutečněných nákladů

Doplatky za léky a zdravotní pomůcky

dle cen dodavatele

Doplatek za recept

dle uskutečněných nákladů

Pedikúra

jednorázově

250 Kč

Kadeřnice

dle uskutečněných nákladů