Canisterapie

Na konci školního roku přišel na návštěvu za klienty oblíbený psí kamarád Genji. Děkujeme paní Lélyové za pravidelnou návštěvu u nás v Domově v Telči za účelem Canisterapie.