Gramofon

Gramofon je zařízení pro přehrávání gramofonových desek, nosičů s mechanickým analogovým záznamem zvuku. Šlo o nejvýznamnější přehrávač masově šířených zvukových záznamů od počátku 20. století až do jeho 80. let.

Klienti v DZR v Telči si na něj dobře pamatují a proto si vyrobili jeho maketu i s deskami. Samozřejmě za poslechu retro písní.