Kukuřice

V Telči si klienti našeho domova povídali s lektorkami o podzimu a zemědělských pracích, mezi které patří i sklizeň kukuřice. Hodně klientů mělo doma menší či větší hospodářství, a tak jim nebyla práce s kukuřicí cizí.