Listy

Vodovými barvami si klienti pomalovali listy stromů a ty poté obtiskli na prázdný papír. Vznikly tak krásné podzimní „obrázky“.