Povídání o zvířatech

Dnes se v DZR v Telči debatovalo o zvířatech. Na tabletu jsme si pouštěli různé zvuky zvířat a úkolem klientů bylo, identifikovat jednotlivá zvířata a případně i odhadnout, kde žijí. Zároveň měli klienti i další úkol - co nejvíce zaplnit papírovou čtvrtku buď kresbou, razítkováním nebo různými popisky na téma „zvíře“.