Psaní tvarů

Nejen různé činnosti, jejichž výsledkem je nějaký výrobek, dělají naši klienti, ale i trénování psaní je nedílnou součástí různorodých aktivit.