Vystoupení v našem DZR v Telči 😊

V průběhu května jsme v našem domově měli hned dvě vystoupení na oslavu Dne matek. Jako první nás rozezpívaly členky Klubu důchodců Telč za doprovodu pana Brtníka – starosty Telče. Jejich vystoupení bylo plné krásných písní, básní a tanců. V druhé půlce měsíce nás navštívily děti z Horní Vsi v doprovodu paní Jitky Kapounové. Připravily si pohádku O vlkovi, Karkulce, kůzlátkách a ježibabě s ježidědkem, kterou také doplnily písničkami a povídáním o Dni matek. Obě vystoupení jsme si moc užili a účinkující jsme odměnili nejen velkým potleskem a slzami dojetí, ale také drobnostmi, které jsme společně vytvořili v rámci aktivizačních činností. 😊