Malování temperami

Klienti využili volné odpoledne ke kreativnímu malování a nové výzdobě aktivizační místnosti po vánočních svátcích.