Poděkování 😊

Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří v této nelehké době stále pracují a udržují v chodu obě naše provozovny, přestože je to v tuto chvíli velmi náročné. Děkujeme, že jste se semkli a děláte vše, co je ve vašich silách, abyste dodrželi všechna přísná opatření a tím zajistili bezpečnou péči o naše seniory. Dále bychom chtěli poděkovat dobrovolnicím Blance Hánlové a Evě Soukupové, které nám ušily a stále šijí tolik potřebné roušky. Bez nich bychom velice těžko fungovali, takže opravdu moc DĚKUJEME!