PODĚKOVÁNÍ 😊

Tímto bychom chtěli moc poděkovat dobrovolnicím Lence Koutkové a Pavlíně Červené za ušití tolik potřebných roušek pro náš Domov seniorů v Tuchlovicích. Bez nich bychom velice těžko poskytovali bezpečnou péči našim seniorům a chránili jejich zdraví, takže opravdu MOC DĚKUJEME. Velkou měrou nám pomáháte zvládnout tuto pro všechny velmi náročnou dobu.