Smyslové vnímání

S klienty jsme procvičovali hmatové, chuťové a čichové vnímání. Se zavázanýma očima měli za úkol poznat pomocí hmatu různé předměty a pomocí čichu a chutí různé druhy pochutin. Poznávání bylo velmi zábavné a všichni si ho užili.