Spolupráce s panem Mgr. Karlem Kunzlem z Římskokatolické farnosti Smečno

Včera, 31.10.2013 se uskutečnilo první setkání s panem farářem, Mgr. Karlem Kunzlem a našimi uživateli. Atmosféra setkání byla naprosto úžasná, uživatelé se společně pomodlili, popovídali si s panem farářem. Domluvili jsme se, že se budeme pravidelně  scházet u nás v Domově na mši svatou vždy poslední čtvrtek v měsíci.
Tímto bychom rádi poděkovali panu faráři Mgr. Karlovi Kunzlovi za vřelé přijetí.

Společně s uživateli se těšíme na další setkání, které se uskuteční 28.11.2013.