Vaše podpora, náš vděk 😊

Stále se nám od Vás dostává velké slovní i materiální podpory a věřte, že je to pro nás velmi povzbuzující a motivující. Děkujeme proto paní Monice Štěchové za finanční dar, který nám věnovala a my jsme za něj mohli pořídit materiál a pomůcky na aktivizaci pro naše seniory.

Také moc děkujeme redakci měsíčníku MY, která nám poskytne pro každého seniora jeden výtisk jejich měsíčníku zdarma, což přispěje k příjemnému rozptýlení v době, kdy nemohou probíhat skupinové aktivizace.

Velký dík patří paní Petře Kvasilové, která nám osobně ušila a dovezla krásné dvouvrstvé roušky a také společnosti Vavi za darování 200 ks roušek.

Rádi zde znovu zmiňujeme pomoc od obce Tuchlovice, která nám již opakovaně darovala ochranné prostředky, tentokrát 50ks jednorázových roušek, 3ks ochranných brýlí a 27 ks respirátorů.

Pro důkladnou dezinfekci nádobí nám do Telče darovala firma Winterhalter Gastronom s.r.o. 10 kg mycího prostředku P300 do myčky, děkujeme.

Děkujeme také panu doktoru Turínskému, který k nám dochází za klienty a daroval nám pro ně i personál v Telči spousty ručně šitých roušek.

Nesmíme zapomenout poděkovat také soukromé rodinné firmě Oční optika Kočová v Telči za darování a osobní doručení ochranných štítů. Ochranné opěrky na tyto štíty tiskne ve dne v noci na 3D tiskárně pan Michal Uhlíř, zasklívá, kompletuje, dezinfikuje a rozdává optometrista pan Karel Kočí a obdarovávají jimi ty, co je nejvíce potřebují, pracovníky v „první linii“.

Dojemný byl i dar od manželů Soukupových, kteří nám přivezli pro naše seniory v Tuchlovicích velikonoční nadílku v podobě 48 ks velikonočních zajíčků a 40ti balíčků s čokoládovými vajíčky a tím přispěli ke sladšímu prožití letošních Velikonoc 😊.

Velmi potěšil také dar od cukrárny Panenka, kteří upekli našim seniorům mazance a biskupské chlebíčky, na kterých si všichni velmi pochutnali.

Moc děkujeme, obrovsky si všeho i vás všech vážíme. Myslíme, že můžeme být na sebe hrdí, kolik se v této době najde lidí, kteří jsou schopni pomoci a nabídnout pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebují.