O nás

 

Vítejte na stránkách Domova se zvláštním režimem Tuchlovice.

V této sekci se můžete seznámit s historií i současností našeho zařízení.


Historie

Domov se zvláštním režimem Tuchlovice se nachází v centru městečka Tuchlovice. 

Kapacita zařízení je 142 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. K dispozici jsou samozřejmě i bezbariérové koupelny s ohledem na individuální požadavky klientů.

Náš domov vznikl 1. 4. 2012. Dle zákona jsme získali registraci na poskytování sociální služby "Domov se zvláštním režimem" v srpnu 2012. I přes krátkou historii našeho fungování jsme si dokázali vybudovat dobrou pověst u okolních institucí a místních obyvatel.

 

Současnost

Cílová skupina:

 • Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Osoby s Parkinsonovou chorobou, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytujeme celoroční sociální službu pro 142 klientů v obci Tuchlovice, okr. Kladno.

Výhodou našeho zařízení je, že umožňujeme bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, sociální službu, individuální péči a aktivní využití volného času nejen pro jednotlivce, ale i pro partnerské dvojice.

Věková skupina:

Od 50 let.

Poslání Domova se zvláštním režimem Tuchlovice:

Naším posláním je umožnit seniorům trpícím zejména Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou chorobou či jiným typem stařecké demence spojenými s poruchami orientace a paměti, prožít důstojný život a zajistit nepřetržitou 24 hodinovou péči.

Poskytujeme základní služby (dle zákona č. 108/2006 Sb, § 50):

 • ubytování v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • stravování 5x denně s možností odběru diety šetřící a diabetické
 • praní, žehlení
 • lékařskou zprostředkovanou péči
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • individuální a skupinové aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • fakultativní služby – kadeřník, holič, pedikúra, nákupy do blízkého okolí apod.

 

Zvláštnosti péče o klienty v Domově se zvláštním režimem Tuchlovice:

 • péče je přizpůsobena individuálním specifickým potřebám klientům v jednotlivých stádiích demence
 • zajištění přiměřené výživy, snížení rizika podvýživy je prováděno pravidelným mapováním přijmu stravy a tekutin. Strava se dle potřeby doplňuje výživovými doplňky a zahušťuje do potřebné konzistence
 • trénink kognitivních funkcí - paměti, orientace - denně jsou prováděny skupinové aktivity k udržení co nejvyšší možné míry kognitivních funkcí.
 • individuální podpora klientů, aby žili co nejsamostatnějším způsobem života v rámci svých schopností, podpora při organizaci aktivit dne - odpovídá klíčový pracovník, s klientem péči individuálně naplánuje a vyhodnocuje.
 • dohled nad dodržováním léčebného režimu- zejména braní léků, dostatek spánku, odpočinku         

 

Cíl poskytované služby:

 • Umožnit klientům prožít aktivní a důstojné stáří za podpory kvalifikovaného a motivovaného personálu, který má potřebné specifické dovednosti a ovládá techniky práce potřebné se skupinou těchto klientů

 

Zásady poskytování služby:

 • partnerský vztah – respektování postojů a názorů klientů
 • možnost volby
 • dodržování práv klientů
 • individuální přístup, budování nezávislosti na službě
 • týmová spolupráce
 • bezpečnost poskytované služby
 • odbornost (celoživotní vzdělávání)

Negativní vymezení cílové skupiny (viz. Standard číslo 3):

 • senioři odkázaní na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá (znaková řeč, Braillovo písmo)
 • senior s vrozeným mentálním postižením
 • senioři závislí na alkoholu, na drogách a jiných návykových látkách
 • senioři trpící infekčním onemocněním
 • senioři, kteří potřebují trvalou lékařskou péči
 • senioři s psychickou poruchou, vyžadující speciální péči, vylučující pobyt v kolektivním zařízení

Důvody odmítnutí zájemce:

 • plného obsazení DZR
 • neposkytujeme službu, kterou klient žádá
 • zdravotní stav osoby, který vylučuje poskytnutí služby (např. nutná zdravotní péče 24hodin)