Rady, na co si dát pozor při hledání vhodného zařízení

Abychom přispěli k lepší informovanosti zájemců o službu, rozhodli jsme se zveřejnit několik informací, aby jste věděli, kdy si dát pozor při výběru vhodného zařízení, když chcete umístit svého blízkého.

Zařízení, které poskytuje ubytování, stravu a 24 hodinovou péči musí být registrované podle zákona o sociálních službách (108/2006Sb.). Pokud není registrované, poskytované služby jsou protizákonné.
Chtějte vidět doklad registrace a případně i Identifikační číslo registrace. Poskytovatel, který je řádně registrovanou službou je zveřejněn v Registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby).
Registrací Vám stát zaručuje kvalitu péče, která je kontrolována nejrůznějšími inspekcemi. Apelujeme na všechny rodinné příslušníky, umístění člena rodiny v neregistrovaném zařízení je protizákonné a hlavně nebezpečné.  Rozhodně není pravda to, že Vám zaručí vyšší kvalitu - pokud by to tak bylo, byly by registrovanou sociální službou. Rozhodně nevěřte slibům, že se na registraci pracuje a že to zabere mnoho času, není to pravda.

Ceny služeb jsou různé, ale v roce 2024 by se, bez fakultativních služeb, neměly vyšplhat nad 17,5 tisíc Kč za ubytování a stravu. Pokud ano, opět je něco v nepořádku a raději hledejte dál.

Registrované sociální službě náleží příspěvek na péči v plné výši, při nástupu uživatele do zařízení se podepisuje Oznámení o poskytovateli pomoci, které se zasílá na Úřad práce.  Pokud to poskytovatel péče chce jinak, dejte si pozor, něco není v pořádku. Úřad práce chce nejpozději do 8 dnů vědět, kde se nachází příjemce příspěvku na péči, tudíž registrovaný poskytovatel hlásí přítomnost příjemce v co nejkratším možném termínu.

V zařízení sociálních služeb by neměly být placené žádné sponzorské dary, vstupní poplatky, kauce apod. Pokud po Vás v nějakém zařízení vyžadují finanční nebo materiální dar(kauci, vstupní poplatek apod). hledejte raději dál.

Při osobní prohlídce chtějte vidět prostředí, aktivizační místnosti, pokoje. Pokud na Vás prostředí neudělá dobrý dojem, hledejte dál. Nedávejte svého blízkého tam, kde se Vy sami necítíte dobře.

Pokud si vybíráte mezi více domovy, ptejte se toho, s kým jste v kontaktu na názor na ostatní služby v okolí. Pokud ostatní domovy jen haní, opět je něco v nepořádku. Správný pracovník v sociální službě by Vám měl umět poradit jiné zařízení obdobné kvality, případně i jiné řešení Vaší situace, pokud by bylo možné.
 

Snad jsme Vám v rozhodování byli trochu nápomocni a přejeme mnoho štěstí při hledání zařízení, které Vám bude vyhovovat, kde bude příjemně Vám i Vašemu blízkému.