Aktivizační činnosti v našem DZR v Telči 😊

Trénování kognitivních funkcí je hlavním smyslem našich aktivizačních činností. Naše lektorky volného času, se snaží u klientů rozvíjet pozornost, verbální projev, časoprostorovou orientaci nebo třeba úsudek. Na přiložených fotkách můžete vidět, že klientům nabízíme různé pomůcky, hry, které je mají zaujmout a motivovat k zapojení se. Mezi ně patří například i tzv. terapeutické panenky. Tyto panenky svými parametry do jisté míry mají připomínat skutečné děti a kontakt s nimi oživuje vzpomínky na produktivní období života, na dobu, ve které se senior cítil potřebný, důležitý a milovaný. Z praxe máme vyzkoušeno, že tyto panenky fungují a klienti se o ně rádi starají 😊