Služby

Rozsah základních služeb je v souladu s § 50 zákona 108/2006 Sb.:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc pří osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Mimo výše uvedené poskytujeme svým klientům také základní sociální poradenství. Konkrétní rámec služby je individuální, přizpůsobuje se vždy požadavkům našich klientů a je specifikován v individuálním plánu, který se tvoří po zahájení poskytování sociální služby.

Ubytování

Prostory jsou uzpůsobeny tak, aby byla zajištěna bezpečnost klientů při jejich pohybu. Klienti jsou ubytování ve dvojlůžkových pokojích. Ke každému pokoji náleží vlastní WC a sprchový kout. V rámci zařízení jsou rozmístěny místa k odpočinku – relaxační koutky, místa pro návštěvy, jídelna, společenská místnost a zahrada.

Pokoje jsou vybavené:

 • omyvatelným nábytkem (stolek, židle, noční stolek, postel, skříň, kompenzační pomůcky),
 • WC, sprchový kout a umyvadlo jsou omyvatelné a dezinfikovatelné,
 • podlahy jsou omyvatelné a dezinfikovatelné,
 • stěny jsou neomyvatelné.

Stravování

Klientům nabízíme běžnou a dietní stravu, kterou Poskytovatel zajišťuje vlastní kuchyní za pomoci nutričního terapeuta. Strava je podávána v závislosti na možnostech a přání klientů – v jídelně nebo v malých jídelnách na patrech nebo na pokojích, a to pětkrát až šestkrát denně.

Ošetřovatelská a zdravotní péče včetně rehabilitace

Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na individuální potřeby klientů. Lékařskou péči zajišťuje smluvní praktický lékař a psychiatr, přičemž svobodná volba lékaře a zdravotní pojišťovny klientů zůstává zachována.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nabízíme našim klientům pestré vyžití. Pořádáme besedy a posezení u čaje/kávy, doprovázíme klienty na procházkách v doprovodu pracovníka v sociálních službách – pečovatele či lektora volného času, umožňujeme klientům zprostředkování využití místních služeb (kadeřnictví, nákupy, výstavy apod.). Podporujeme kontakty s rodinami.

Úklid, praní a drobné opravy prádla

Úklid zajišťují zaměstnanci provozního úseku. Praní a drobné opravy prádla zajišťuje vlastní prádelna.

Aktivizace a nabídka volnočasových aktivit

Usilujeme o rozvoj či zachování stávajících schopností klientů. V rámci poskytování aktivizační a volnočasových aktivit zajišťujeme našim klientům pestrý celodenní program včetně zajištění kulturních, zájmových a společenských akcí. Cílem je maximální zapojení klientů do běžného života s respektem k jejich osobnosti a potřebám.

V rámci aktivizace klientů se zabýváme například těmito činnostmi: vaření, promítání, společenské hry, rukodělné činnosti, trénování kognitivních funkcí, čtení, udržení tělesného zdraví vhodným cvičením, relaxační poslech hudby, canisterapie, soutěže, kulturní a společenské akce, opékání špekáčků u ohně apod.

Základní sociální poradenství

V rámci poskytování sociální služby poskytujeme základní sociální poradenství:

 • poskytnutí informací o možnosti výběru jiných sociálně-zdravotnických služeb a jiných běžně dostupných zdrojů podpory;
 • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb;
 • poskytnutí informací o dalších formách pomoci (např. o státním sociálním zabezpečení, v oblasti bydlení, zaměstnání, aj.);
 • zprostředkování komunikace s úřady či jinými institucemi.