O nás

 

Vítejte na stránkách Domova se zvláštním režimem Telč.

V této sekci se můžete seznámit s historií i současností našeho zařízení.


Historie

Domov se zvláštním režimem Telč se nachází v blízkosti centra města Telč. 

Kapacita zařízení je 56 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. K dispozici je samozřejmě i několik bezbariérových koupelen a WC s ohledem na individuální požadavky klientů. Součástí zařízení jsou i aktivizační místnosti s jídelnou a několik relaxačních koutků.

Domov se zvláštním režimem Telč jsme začali budovat na počátku roku 2015 tak, abychom zahájili provoz k 1. 4. 2016. Kvalitním vybavením a hlavně péčí se budeme snažit vybudovat zařízení s dobrou pověstí, ať už mezi klienty, jejich rodinami, zaměstnanci, ale i mezi místními obyvateli a institucemi.

 

Současnost

Cílová skupina:

 • Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Osoby s Parkinsonovou chorobou, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytujeme celoroční sociální službu pro 56 klientů ve městě Telč.

Výhodou našeho zařízení je, že umožňujeme bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, sociální službu, individuální péči a aktivní využití volného času nejen pro jednotlivce, ale i pro partnerské dvojice.

 

Věková skupina:

Od 50 let.

 

Poslání Domova se zvláštním režimem Telč:

Naším posláním je umožnit seniorům trpícím zejména Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou chorobou či jiným typem stařecké demence spojenými s poruchami orientace a paměti, prožít důstojný život a zajistit nepřetržitou 24 hodinovou péči.

Poskytujeme základní služby (dle zákona č. 108/2006 Sb, § 50):

 • ubytování v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
 • stravování 5x denně s možností odběru diety šetřící a diabetické
 • praní, žehlení
 • lékařskou zprostředkovanou péči
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • individuální a skupinové aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • fakultativní služby – kadeřník, holič, pedikúra, fyzioterapeut jednání v institucích, nákupy do blízkého okolí apod.

 

Zvláštnosti péče o klienty v Domově se zvláštním režimem Telč:

 • péče je přizpůsobena individuálním specifickým potřebám klientům v jednotlivých stádiích demence
 • zajištění přiměřené výživy, snížení rizika podvýživy je prováděno pravidelným mapováním přijmu stravy a tekutin. Strava se dle potřeby doplňuje výživovými doplňky a zahušťuje do potřebné konzistence
 • trénink kognitivních funkcí - paměti, orientace - denně jsou prováděny skupinové aktivity k udržení co nejvyšší možné míry kognitivních funkcí.
 • individuální podpora klientů, aby žili co nejsamostatnějším způsobem života v rámci svých schopností, podpora při organizaci aktivit dne - odpovídá klíčový pracovník, s klientem péči individuálně naplánuje a vyhodnocuje.
 • dohled nad dodržováním léčebného režimu- zejména braní léků, dostatek spánku, odpočinku         

 

Cíl poskytované služby:

 • Umožnit klientům prožít aktivní a důstojné stáří za podpory kvalifikovaného a motivovaného personálu, který má potřebné specifické dovednosti a ovládá techniky práce potřebné se skupinou těchto klientů

 

Zásady poskytování služby:

 • partnerský vztah – respektování postojů a názorů klientů
 • možnost volby
 • dodržování práv klientů
 • individuální přístup, budování nezávislosti na službě
 • týmová spolupráce
 • bezpečnost poskytované služby
 • odbornost (celoživotní vzdělávání)

 

Negativní vymezení cílové skupiny (viz. Standard číslo 3):

 • senioři odkázaní na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá (znaková řeč, Braillovo písmo)
 • senior s vrozeným mentálním postižením
 • senioři závislí na alkoholu, na drogách a jiných návykových látkách
 • senioři trpící infekčním onemocněním
 • senioři, kteří potřebují trvalou lékařskou péči
 • senioři s psychickou poruchou, vyžadující speciální péči, vylučující pobyt v kolektivním zařízení

 

Důvody odmítnutí zájemce:

 • plného obsazení DZR
 • neposkytujeme službu, kterou klient žádá
 • zdravotní stav osoby, který vylučuje poskytnutí služby (např. nutná zdravotní péče 24hodin)