Města v České republice

Kde najdeme Plzeň? Jakým městem protéká Vltava? Kde je zámek Karlštejn?

Krásy České republiky a zajímavosti z jednotlivých míst si klienti v DZR Telč pověděli a zopakovali pomocí aplikací v tabletu, kdy se střídaly aktivizace individuální (ostatní sledovali a kontrolovali vše v TV, kam se obraz z tabletu přenášel) s aktivizacemi hromadnými - všichni si prohlíželi na TV více i méně známá místa České republiky.