Muzikoterapie

Lektorky si pro klienty připravily pravidelnou muzikoterapii. Společně si vyrobili různé hudební nástroje. Vždy se rozhýbají na písničku „Když jsem já sloužil“, ke které si i namalovali jednotlivé sloky a pověsili si je na nástěnku jako nápovědu. Následně pokračují různými dechovými a rytmickými cvičeními.