Návštěva děkana

Pan děkan Josef Maincl, z místní farnosti, si za našimi klienty přišel popovídat právě na Velikonoce- které jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem.