Maškarní bál

S přicházejícím jarem má každý hned lepší náladu. Naše lektorky se rozhodly připravit krásný maškarní bál se spoustou cen v tombole a velkou zábavou. Všem našim klientům to v maskách, které si sami vyrobili, náramně slušelo, no ne?